Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Esanus Sp. z o.o., ul. Tomcia Palucha 37 lok. U-5, 02-495 Warszawa, tel.  504 248 178, e-mail: rejestracja@novaestetica.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Tomczak,  e-mail: iod@novaestetica.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu wykonania świadczenia zdrowotnego na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie danych na podstawie zgody w celach marketingowych, do przesyłania ofert i kontaktowania się z Państwem w celu zaproszenia na wizytę;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
  4. art. 9 ust. 2lit.h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia.
 2. w celu wykonania umowy o współpracy  na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, hostingowych, księgowości, specjalistycznych oprogramowań, technik dentystycznych. Odbiorcami mogą być także banki lub podmioty zajmujące się obsługą prawną, firmy kurierskie.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane mogą być także zapisane na serwerach zewnętrznych znajdujących się fizycznie poza obszarem UE i EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator przetwarza Państwa dane w oparciu o zgodę, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy lub skorzystania ze świadczenia zdrowotnego. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Okres przechowywania danych osobowych
 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 4. art. 9 ust. 2lit.h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający w szczególności z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.).
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa obecności w  serwisie w trakcie trwania konkretnej sesji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Zastosowanie ciasteczek

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Blokowanie cookies

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej:

 1. Google Chrome
  Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.
 2. Mozilla Firefox
  Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole, Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
 3. Internet Explorer
  Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.
 4. Microsoft Edge
  Ustawienia » Prywatność » Należy zaznaczyć opcję Wysyłaj żądanie Nie śledź.
 5. Opera
  Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.
d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share