Utrata – uraz zęba

Utrata – uraz zęba

Czy można usunąć ząb, którego nie widać (ząb złamany poddziąsłowo)?

Jak najbardziej jest to możliwe. Zabieg będzie zupełnie bezbolesny dzięki znieczuleniu. Będziemy odczuwać jedynie nacisk i dotyk lekarza wykonującego zabieg. W przypadku złamanych głęboko zębów konieczne może być nacięcie i odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego, a także zaszycie rany pozabiegowej. Wiąże się to z koniecznością kolejnej wizyty po 10-14 dniach w celu usunięcia szwów i kontroli oraz możliwym, ale znikającym obrzękiem miejsca zabiegowego.

Co zrobić w przypadku nagłego wypadku – uszkodzenia zęba?

Należy niezwłocznie skonsultować się z dentystą, aby sprawdzić, czy konieczne jest leczenie. Takie postępowanie wskazane jest w przypadku wszystkich urazów w obrębie jamy ustnej. Lekarz zbada miejsce, którego dotyczy uraz; może także być konieczne wykonanie zdjęcia rentgenowskiego uszkodzonego miejsca.

Jeśli występuje ból można przyjąć dostępny bez recepty lek przeciwbólowy. W miarę możliwości należy zachować ułamany fragment zęba i zabrać go ze sobą do dentysty.

Wybity ząb – należy jak najszybciej zabrać ze sobą ząb do dentysty – ząb powinien być dostarczony w środowisku wodnym – zanurzony w mleku lub wodzie. Ząb należy podnosić, chwytając go tylko za koronę; nie można dopuścić do jego wyschnięcia. Można również przemyć ząb i trzymać go (przyciskając) w miejscu, z którego został wybity. W nieostrych przypadkach możliwe jest ponowne umieszczenie zęba w jamie ustnej, tzw. reimplantacja. Największe szanse powodzenia ma w ciągu pierwszych 30 minut, w okresie do dwóch godzin szansa nadal pozostaje duża. Może być konieczne wykonanie przez dentystę leczenia kanałowego jeden do dwóch tygodni po ustabilizowaniu zęba.

Ukruszony ząb – jeśli ukruszony fragment jest niewielki i nie występuje ból, decyzja co do tego, w jaki sposób i kiedy naprawić ząb, należy do pacjenta. Nie jest konieczna natychmiastowa wizyta u stomatologa. W zależności od rozmiaru uszkodzenia ząb można wygładzić lub poddać kosmetycznej korekcji. Inne dostępne możliwości to licówki, korony estetyczne wypełnienia.

Złamany lub pęknięty ząb – w każdym przypadku należy jak najszybciej go naprawić, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Niewykluczone jest leczenie kanałowe lub usunięcie zęba. Jeżeli pęknięcie dotyczy szkliwa i zębiny, rekomendujemy wykonanie korony protetycznej. Warto pamiętać o tym, że pęknięcia nie zawsze są widoczne, nawet w badaniu rentgenowskim. Mogą natomiast występować objawy takie jak ból przy przeżuwaniu pokarmów, nadwrażliwość na zimne i gorące pokarmy i płyny oraz powietrze, które z czasem mogą się nasilać.

Trwale utracone zęby, niezależnie od tego, czy zostały usunięte przez dentystę, czy przypadkowo wybite, powinny zostać zastąpione. W innym przypadku możliwe jest wystąpienie problemów takich jak trudności z przeżuwaniem pokarmów i mówieniem, przesunięcie pozostałych zębów, zaburzenia ze strony stawu skroniowo-żuchwowego (spowodowane żuciem pokarmów po stronie, gdzie pozostało więcej zębów), jak również osłabienie żuchwy. Utracone zęby można zastąpić poprzez korony i mosty protetyczne, protezy zębowe oraz implanty.

Złamanie szczęki – podstawowa zasada – nie należy jej poruszać. Szczęka powinna zostać unieruchomiona za pomocą chusteczki, chusty lub ręcznika obwiązanego wokół szczęki i przez czubek głowy. W przypadku obrzęku można zastosować zimne okłady. Należy niezwłocznie udać się do szpitala lub skontaktować się z dentystą.

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share