Tomografia stomatologiczna

Tomografia stomatologiczna

Co to jest tomografia stomatologiczna (TK)?

Jest to najbardziej precyzyjne badanie radiologiczne w ujęciu 3D, obejmujące wszystkie struktury twarzoczaszki. Obraz z lampy prześwietlającej i obracającej się wokół ustawionego w urządzeniu pacjenta, wysyłany jest bezpośrednio na monitor komputera.

Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również tym z innych gabinetów stomatologicznych. W przypadku pacjentów kierowanych na zdjęcia rtg do naszej kliniki prosimy o dostarczenie skierowania z dokładnie sprecyzowanym celem badania.

Dlaczego tomografia jest ważna w stomatologii?

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, prawidłowa diagnoza ma podstawowe znaczenie dla ustalenia właściwego procesu leczenia. Jednym z jej elementów w przypadku stomatologii są badania rtg. W tym celu niezbędne jest często wykonanie zlecanych przez lekarzy badań z zakresu radiologii: zdjęć zębowych, pantomograficznych, cefalometrycznych i tomograficznych. Te ostatnie są najdokładniejszym rodzajem badania rtg, pokazującym w ujęciu 3D wszystkie struktury twarzoczaszki.

Pozwala w bezpieczny sposób planować zabiegi, w szczególności tak zaawansowane jak implantologiczne. Poprzez możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji zabiegu na ekranie monitora, tomografia komputerowa warunkuje bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu.

Jest również niezwykle ważna w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Czy tomografia stomatologiczna jest bezpieczna?

Na szczęście współczesna medycyna, w tym również urządzenia rentgenowskie zostały unowocześnione a dawka promieniowania jonizującego, jakie emitują, zminimalizowana co najmniej kilkunastokrotnie. W związku z tym ryzyko zachorowania na raka lub inne schorzenia związane z pojedynczym skanem jest niskie. Ryzyko wzrasta z liczbą dodatkowych serii badań.

Nasi pacjenci otrzymują zdjęcia rtg na płycie CD/DVD w postaci cyfrowej.

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share