Sinus Lift – podniesienie dna zatoki szczękowej

Sinus Lift – podniesienie dna zatoki szczękowej

Sinus lift wykonuje się zwykle przed leczeniem implantologicznym, jako przygotowanie kośćca na wszczep implantu. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej umożliwia leczenie pacjentów ze znacznym lub nawet całkowitym bezzębiem. Sinus lift jest bezbolesny i wymaga odpowiednich przygotowań.

Sinus lift można wykonać metodą zamknięta lub otwartą. Procedury różnią się czasem trwania zabiegu, inwazyjnością, stopniem ryzyka wystąpienia powikłań oraz ceną. Po zakończeniu operacji należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących m.in. diety i wysiłku fizycznego.

Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Podniesienie dna zatoki szczękowej, czyli sinus lift, to jeden z zabiegów przedimplantacyjnych, prowadzony w przypadku stwierdzenia niedostatecznej ilości kośćca pomiędzy zatoką szczękową a jamą ustną. Znaczny lub całkowity zanik wyrostka zębodołowego w górnym łuku uzębienia stwarza niestabilne podłoże do wprowadzenia implantu uzupełniającego ubytki. Wszczepy śródkostne instalowane w cienkiej ścianie niosą za sobą ryzyko obluzowania implantu w przyszłości oraz wiele innych powikłań.

Podniesienie dna zatoki szczękowej prowadzi się zwykle w znieczuleniu miejscowym metodą otwartą lub zamkniętą. Procedury różnią się od siebie stopniem inwazyjności, czasem trwania, a także ryzykiem i zakresem powikłań oraz ceną. Podniesienie zatoki bez względu na zastosowany wariant zabiegu polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej a jej błoną śluzową. Spłyca to dno zatoki i pogrubia kość pacjenta, stwarzając odpowiednie warunki na wprowadzenie implantu. Jeśli stan pacjenta na to pozwala, sinus lift można przeprowadzić jednocześnie z implantacją. Wcześniej należy wykonać specjalistyczne zdjęcia pozwalające ocenić jakość, gęstość i ilość kości w operowanej okolicy. Badania obrazowe umożliwiają większą precyzję zabiegu oraz kontrolę powodzenia leczenia chirurgicznego.

Podniesienie zatoki – metoda zamknięta i otwarta

Podniesienie zatoki szczękowej metodą otwartą wykonuje się w sytuacji, kiedy grubość kośćca wynosi mniej niż 6–7 mm. To operacja bardziej inwazyjna, jednak częściej wykonywana niż sinus lift zamknięty, ponieważ pozwala podnieść dno zatoki nawet o 5–8 mm. Wprowadzenie biomateriału modelującego dno zatoki odbywa się po uniesieniu śluzówki i wykonaniu otworu w jej bocznej ścianie. W dalszym etapie operowane miejsce zabezpieczane jest membraną zaporową i śluzówkową. Sinus lift metodą zamkniętą umożliwia natomiast uniesienie dna zatoki szczękowej o blisko 3 mm bez konieczności przebijania się do niej. Biomateriał kościozastępczy wprowadzany jest przez otwór przygotowany do implantu (na grzbiecie wyrostka zębowego). Uzyskane w ten sposób zwiększenie objętości kości umożliwia wprowadzenie implantu w prawidłowej pozycji protetycznej, tworząc dla wszczepu stabilne podłoże.

Podniesienie dna zatoki szczękowej – zalecenia

Podniesienie dna zatoki szczękowej wykonuje się w przypadku konieczności zastosowania implantu w bocznej części górnego łuku zębów u osób z niewystarczającą ilością kości. Przygotowując się do sinus lift, stomatolog wydaje indywidualne zalecenia, które dotyczą stosowania specjalnych płukanek i techniki szczotkowania zębów zapobiegających tworzeniu się płytki nazębnej przed zabiegiem chirurgicznym. Niemniej ważne jest postępowanie pooperacyjne. Zalecenia po dokonaniu podniesienia dna zatoki szczękowej dotyczą przede wszystkim unikania podnoszenia ciężkich przedmiotów, schylania się, wykonywania gwałtownych ruchów głową oraz podejmowania się większego wysiłku fizycznego i sportu przez 2-3 tygodnie. Ze względu na różnice ciśnień nie są też wskazane podróże samolotem. Zaleca się dietę lekkostrawną, półpłynną i chłodną, aby nie przeciążać szczęki i zębów gryzieniem, żuciem i znoszeniem różnych temperatur. Dla złagodzenia pojawiających się dolegliwości bólowych można stosować leki przeciwbólowe za zgodą lekarza, a także przyjmować antybiotyki, jeśli te zostały przepisane. Dyskomfort związany z sinus lift może ustępować również pod wpływem chłodzenia operowanej okolicy zimnymi okładami. Jednym z ważnych zaleceń, o których nierzadko się zapomina, jest przestrzeganie wizyt kontrolnych.

Podniesienie dna zatoki szczękowej – powikłania

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej zwykle wiąże się z bólem, obrzękiem i sińcem w operowanej okolicy. Te niegroźne objawy utrzymujące się i zwiększające natężenie mogą wskazywać na rozwój stanu zapalnego, który wymaga konsultacji lekarskiej. Innymi powikłaniami po zabiegu sinus lift są także przerwanie błony śluzowej wyściełającej zatokę szczękową oraz perforacja jamy zatoki. Z kolei bardzo rzadko obserwuje się przypadki rozejścia się brzegów rany oraz utratę materiału kościozastępczego.

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share