Plan leczenia u stomatologa

Plan leczenia u stomatologa

Jakie są etapy tworzenia planu leczenia?

Pierwszym i podstawowym jest założenie karty pacjenta. Do tego celu niezbędne jest w przypadku pierwszej wizyty wypełnienie specjalnie opracowanie na potrzeby naszych pacjentów ankiety. Zawiera ona w części ogólnej podstawowe informacje (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, PESEL, adres e-mail). Drugą jej część stanowi formularz wywiadu stomatologicznego, którego wypełnienie umożliwia uzyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Stosowanie tej procedury ma zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie udzielania świadczeń medycznych.
Kolejny etap standardowo rozpoczyna się od wykonania cyfrowego zdjęcia panoramicznego. Dzięki tej innowacyjnej technologii już po kilku sekundach lekarz widzi na wyświetlaczu komputera dokładny obraz wszystkich zębów oraz szczegółowe informacje o wcześniejszych zabiegach, starych wypełnieniach, szczelności uzupełnień protetycznych, przyzębiu, uwapnieniu kości, stanie zatok szczękowych oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Na podstawie zdjęcia specjalista może dodatkowo podjąć np. decyzję o konieczności leczenia kanałowego czy wykryć problemy nierozpoznawalne przy zastosowaniu tradycyjnego badania lusterkiem, takie jak ubytki na powierzchniach stycznych.
Kolejnym etapem procesu diagnostycznego jest badanie za pomocą kamery wewnątrzustnej. Dzięki miniobiektywowi przekazującemu obraz na monitor komputera, lekarz może szczegółowo wytłumaczyć pacjentowi swoje decyzje o konkretnej metodzie leczenia.

Po omówieniu wyników badań, lekarz wypełnia diagram diagnostyczny i ustala plan leczenia.

Jakie są korzyści z tworzenia tak szczegółowego planu leczenia?

Wszystkie zebrane informacje (z wywiadu stomatologicznego oraz szczegółowego badania) wpisywane są do karty pacjenta i zatwierdzane podpisem pacjenta. Taki plan leczenia staje się wówczas podstawą do udzielenia gwarancji na zabieg, zwiększając tym samym komfort pacjenta.

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share