Deprogramacja (Koisa)

Deprogramacja (Koisa)

Czy zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą Ciebie?

 1. Czy musisz mocno docisnąć zęby, żeby pasowały do siebie?
 2. Czy zgrzytasz zębami?
 3. Czy zaciskasz zęby w stresujących sytuacjach?
 4. Czy masz problemy z szerokim otwarciem ust np. podczas odgryzania jabłka, ziewania czy śpiewania? Czy żuchwa zablokowuje się podczas wykonywania tych czynności?
 5. Czy żucie gumy lub twardych pokarmów sprawia Ci problem?
 6. Czy podczas otwierania ust czujesz w stawach kliknięcie, słyszysz trzaski, szmery, tarcia?
 7. Czy masz zęby zniszczone, starte, rozchwiane, nadwrażliwe?
 8. Czy kiedykolwiek miałaś/miałeś uraz szyi, głowy, szczęk?
 9. Czy masz problemy z innymi stawami?
 10. Czy budzisz się z obolałymi, zaciśniętymi mięśniami żwaczowymi?
 11. Czy masz częste bóle głowy, karku, pleców?
 12. Czy leczono Cię ortodontycznie (aparat) albo wykonano korektę zgryzu?
 13. Czy Twoje zęby zaczynają być nadmiernie ruchome?

Im więcej razy udzieliłeś odpowiedzi „tak”, tym większe prawdopodobieństwo, że masz zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego!

Jak wygląda leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych?

Najważniejsza jest kompleksowa diagnoza, obejmująca wszystkie problemy, dolegliwości pacjenta. Dlatego właśnie w klinice NOVA ESTETICA lekarze opracowują plan leczenia dopiero po uzyskaniu kompletu informacji ze wszystkich przebytych konsultacji pacjenta (w przypadku wskazań medycznych) oraz przeprowadzeniu kilkuetapowego badania diagnostycznego, zwanego deprogramacją Koisa.

Współpraca lekarzy gwarantuje powodzenie dalszego leczenia. Jest ono planowane w sposób optymalny i komfortowy dla pacjenta, a jego celem jest rekonstrukcja zgryzu, która umożliwia wyeliminowanie uciążliwych dolegliwości.

Co to jest deprogramacja Kois’a?

Cały proces deprogramacji wymaga ok. 3-5 wizyt w naszej klinice. Składa się z kilku etapów:

 1. BADANIE + wyciski
  Badanie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych polega na obszernym wywiadzie z pacjentem na temat jego dolegliwości i problemów. Często konieczne jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego oraz zdjęć rtg stawów w zwarciu i rozwarciu szczęk, które uwidaczniają kości, ich zwyrodnienia, złamania czy zmiany nowotworowe. Stomatolog może również zmierzyć linijką, jak szeroko pacjent może otworzyć usta. Jeśli badanie wykaże, iż niezbędna jest korekta zwarcia obu szczęk pacjenta, lekarz pobierze wyciski szczęki i żuchwy pacjenta, na podstawie których wykonuje się w laboratorium protetycznym deprogramator Koisa.
 2. DEPROGRAMATOR
  Jest on pierwszym i niezbędnym punktem w przypadkach wymagających pełnej rekonstrukcji zgryzu. Tę ruchomą platformę pacjent nosi na podniebieniu od tygodnia do miesiąca, z przerwą na mycie zębów oraz jedzenie.
 3. REJESTRACJA ZGRYZU w oparciu o DFA, czyli analizator zębowo-twarzowy. Umożliwia on przeniesienie informacji odnośnie twarzy pacjenta i jego zgryzu po deprogramacji do artykulatora. Na tej wizycie wykonywane są również wyciski do wykonania modeli diagnostycznych (już po noszeniu deprogramatora), które są niezbędne do ustalenia prawidłowego, docelowego zgryzu pacjenta.
 4. ANALIZA ZWARCIA
  Polega na ocenie i sprawdzeniu prawidłowego rozłożenia sił i kontaktów zwarciowych na powierzchni zębów, jak również na ocenie prawidłowego funkcjonowania aparatu żucia. Odbywa się na podstawie zdjęć radiologicznych i cyfrowych fotografii twarzy pacjenta z analizatorem zębowo-twarzowym DFA, a przede wszystkim w oparciu o gipsowe modele zębów po deprogramacji umieszczone w artykulatorze. Artykulator w pewnym uproszczeniu stanowi symulator ruchów żuchwy pacjenta i pracy stawówi pozwala na rejestrację relacji przestrzennej zębów w stosunku do pozostałych elementów czaszki – w szczególności stawów skroniowo-żuchwowych.
 5. PLAN LECZENIA
  Jest to najczęściej pisemne opracowanie, na podstawie wykonanej analizy zgryzu pacjenta, optymalnego sposobu leczenia, którego celem jest korekta zwarcia zębów jamie ustnej oraz skuteczne wyeliminowanie wszelkich dolegliwości ze strony stawu skroniowo-żuchwowego.
d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share