W Nova Estetica Twoje dane są całkowicie bezpieczne. Nie spamujemy, nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom i firmom trzecim, które mogłyby je wykorzystywać do swoich celów.

Twoje dane zbieramy i przetwarzamy tylko w celach kontaktowych, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i do realizacji podstawowych usług stomatologicznych. Dodatkowo, jeśli wyrazisz na to zgodę zbieramy Twoje dane w celach handlowych i marketingowych, aby informować Cię o nowych usługach, wyjątkowych promocjach i innych wydarzeniach, które mogą Ci przynieść wiele korzyści.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz pełen dostęp do swoich danych, możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy.

Przeczytaj, jak chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest NZOZ NOVA ESTETICA Przychodnia Dentystyczna Sebastian Łapiński, adres e-mail: kontakt@novaestetica.pl,

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych w osobie Justyny Wójcik, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: justyna.wojcik@novaestetica.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, udzieloną poprzez formularz kontaktowy strony internetowej naszej kliniki. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pan zgody przed wycofaniem.

5) W celu wykonania Pani/Pana praw prosimy kierować żądania pod adres e-mail: justyna.wojcik@novaestetica.pl. Przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować Pani/Pana tożsamość pytając o dane, które wyłącznie Pani/Pan zna. Jeżeli weryfikacja Pani/Pana tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy musieli prosić Panią/Pana o osobiste odwiedzenie naszej kliniki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas będziemy w stanie je zrealizować.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Panią/Pana dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz nazwy i numeru dokumentu, na podstawie którego została ona dokonana. W przypadku Pacjenta małoletniego weryfikujemy tożsamość przedstawiciela ustawowego poprzez dokument potwierdzający jego tożsamość i oświadczenie o sprawowanej opiece nad osobą małoletnią. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji leczenia stomatologicznego i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z art 9. ust. 2. lit. h RODO.