Periodontologia

Periodontologia zajmuje się leczeniem chorób przyzębia, czyli tkanek otaczających ząb. Choroby te spowodowane są najczęściej przez płytkę bakteryjną. Wszystkie zabiegi mogą być/są wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

 • Skaling naddziąsłowy (czyszczenie złogów kamienia z zębów)
 • Leczenie rozchwianych (ruszających się) zębów – tzw. szynowanie zębów.
  W przypadku zaawansowanej paradontozy dochodzi do bardzo dużego zaniku kości i utraty stabilizacji zębów, które mają nadmierną ruchomość. Połączenie czasowe lub stałe pojedynczych, sąsiadujących ze sobą zębów, pozwala zabezpieczyć je przed przesuwaniem i utratą.
 • Leczenie paradontozy; kieszeni dziąsłowych
 • Kiretaż otwarty i zamknięty (czyszczenie złogów kamienia poddziąsłowego).
  Są to zabiegi wykonywane wówczas, gdy dochodzi do zaawansowania procesu chorobowego, gromadzenia kamienia głęboko pod dziąsłem i pogłębiania kieszeni przyzębnej. Proces ten powoduje dalszy rozwój paradontozy. „Zwykłe” czyszczenie kamienia w takiej sytuacji nie wystarczy. Konieczne jest wówczas głębokie oczyszczenie kieszeni przyzębnej z nagromadzonych bakterii.

 • Zabiegi płatowe
  Wykonuje się je w przypadku dużego zaawansowania paradontozy.
  Istnieje wiele rodzajów zabiegów płatowych wykonywanych w zależności od stanu zaawansowania choroby i planowanego efektu leczenia. Mają one najczęściej na celu likwidację kieszeni przyzębnych.
 • Leczenie recesji (ucieczki) dziąseł, tzw. estetyka czerwona
  Gdy w niekontrolowany sposób dochodzi do podnoszenia dziąseł może to prowadzić do nadwrażliwości zęba, znacznego pogorszenia jego estetyki i próchnicy korzenia. Przyczyną recesji może być nieprawidłowa higiena, wady zgryzu, braki zębowe i związane z tym przeciążenia. Efekty leczenia widoczne są po kilku tygodniach, technika zabiegu zależy od stanu zaawansowania i oczekiwań pacjenta.

 • Wydłużenie korony klinicznej (przed leczeniem protetycznym lub zachowawczym)
  W wyniku powikłań próchnicy często dochodzi do utraty tkanek zęba głęboko poddziąsłowo (nawet kilka milimetrów). Odbudowa protetyczna nie może sięgać tak głęboko, ponieważ zostanie zaburzona tzw. szerokość biologiczna. Jest to minimalna odległość od kości do odbudowy protetycznej. Zabieg polega na odsunięciu granicy dziąsła i kości tak, aby odbudowa protetyczna miała jak największy kontakt z tkankami zęba, z zachowaniem szerokości biologicznej.

 • Regeneracja błony śluzowej (przeszczepy) i kości
  W przypadku znacznego nasilenia paradontozy zniszczenie kości jest tak duże, że jedyną szansą na uchronienie zęba przed utratą są zabiegi regeneracji kości, z użyciem biomateriałów kościozastępczych.
 • Kosmetyczna plastyka dziąseł (leczenie tak zwanego uśmiechu dziąsłowego)
  W przypadku zaburzeń estetyki spowodowanych nierówną linią dziąseł, „nadmiarem dziąseł”, wykonuje się zabieg poprawiający ich symetrię oraz proporcje wysokości koron. Leczenie to wpływa to w sposób znaczący na estetykę uśmiechu.

Przypadki leczenia w NOVA ESTETICA