Chirurgia (stomatologiczna)

Chirurgia stomatologiczna – zajmuje się głównie drobnymi zabiegami operacyjnymi w obrębie wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej. Są to zabiegi, które mogą być wykonywane w warunkach ambulatoryjnych:

  • ekstrakcje zębów,
  • resekcje korzenia zęba,
  • replantacje,
  • hemisekcje,
  • podcięcie wędzidełka języka lub wargi górnej,
  • regeneracja lub przeszczepy kości i tkanek miękkich.

Sterowana regeneracja tkanek ma zastosowanie w wypadku znaczącej utraty tkanki kostnej wokół zęba. W celu odbudowy ubytku kości wprowadzany jest materiał kościozastępczy, który umożliwia powstanie nowej kości oraz włókien dzięki powstrzymaniu nabłonka dziąsła przed wrastaniem do ubytku.

W celu lepszego gojenia będzie założonych kilka szwów, które będą usunięte po 3-10 dniach.

Przypadki leczenia w NOVA ESTETICA